Dostarczanie plików

Pliki produkcyjne można dostarczyć do naszej firmy w następujący sposób:

Wysyłka kurierem na adres:

RITF advnet Sp. z o.o.

05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 164

Dostarczyć osobiście:

RITF advnet Sp. z o.o.

05-110 Jabłonna, ul. Szkolna 164

Przesłać za pomocą protokołu FTP na nasz serwer.

Nasz dział handlowy przekaże Państwu parametry logowania do konta.