Książki

Przyszły ciężkie czasy dla czytelnictwa. Internet, telewizja, nośniki cyfrowe oraz cięcia budżetowe powodują drastyczne zmniejszenie nakładów książek. Jednocześnie postęp techniczny w dziedzinie druku cyfrowego daje rewelacyjne możliwości druku książek w niskich, stosunkowo tanich nakładach. Można też drukować książki bardzo luksusowe nawet w pojedynczych egzemplarzach. Druk cyfrowy książek to brak magazynu, możliwość szybkich dodruków na życzenie, możliwość zmian i aktualizacji pozycji w czasie dodruków (ważne przy ciągle zmieniających się przepisach) możliwość drukowania prebooków do celów marketingowych, zupełnie inna polityka wykorzystania funduszy przeznaczonych na działalność wydawniczą.

Cyfrowe książki to także skrypty, dedykowane podręczniki, wydawnictwa specjalistyczne, materiały pokonferencyjne wydane w porządnej formie, biuletyny i czasopisma, wspomnienia i broszury z poezją i wiele, wiele innych możliwości.

Książki