Przygotowanie do druku

Do druku przyjmujemy prace w plikach PDF wygenerowanych z dowolnych aplikacji pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania (m.in. odpowiednia rozdzielczość).

Za błędy druku powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania pliku odpowiada zamawiający.

Przyjmujemy również następujące formaty graficzne w postaci otwartej:

  • Adobe Photoshop (do wersji CS6 włącznie),
  • Adobe Illustrator (do wersji CS6 włącznie),
  • Adobe InDesign (do wersji CS6 włącznie),
  • pliki postscript .ps,
  • pliki rastrowe .tiff,
  • MS Word .docx
  • MS PowerPoint .pptx

Praca grafika nad plikami otwartymi płatna wedle cennika.