Przyjmujemy następujące formaty graficzne w postaci otwartej:

Adobe
Photoshop
(.psd)

Adobe
Illustrator
(.ai)

Adobe
Indesign
(.indd)

pliki
postscript
(.ps)

pliki
rastrowe
(.tiff)

Microsoft
Word
(.docx)

Microsoft
PowerPoint
(.pptx)

Za błędy druku powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania pliku odpowiada zamawiający.

Praca grafika nad plikami otwartymi płatna wedle cennika.

Dostarczanie plików

Pliki produkcyjne można dostarczyć do naszej firmy w następujące sposoby.

Protokół
FTP

Przesłać za pomocą protokołu
FTP na nasz serwer.

Nasz dział handlowy przekaże Państwu
parametry logowania do konta.

Dostarczyć
osobiście

RITF advnet Polska Sp. z o.o.
ul. Marmurowa 43
05-110 Jabłonna

Wysyłka
kurierem

RITF advnet Polska Sp. z o.o.
ul. Marmurowa 43
05-110 Jabłonna